________________________________

Liên hệ

206 Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội - Việt Nam

Phone: 0084 (4) 62.75.48.82

Fax: 0084 (4) 62.75.48.83

Offline: Mr Chung (0084 9 8883 6006) - Mr Khanh (0084 9 4477 5882 )

http://ckaa.vn

Gửi liên hệ